MD-HIP

Cena: 399,00 pln
Ilość:
MD-HIP

MD-HIP jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:
  • procesy starzenia
  • wady postawy
  • współistniejące choroby przewlekłe
  • uderzenia i urazy
  • zanieczyszczenia


MD-HIP jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową biodra. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:

Efekt bariery

Działanie smarujące

Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.


MD-HIP jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych aby:

Poprawiać funkcje ruchowe stawu biodrowego.

Wspomagać rozciągliwość mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym.

Wzmacniać tkankę mięśniową.

Uśmierzać ból miejscowy, ból występujący podczas poruszania się i związany z wadami postawy.


Sposób użycia
Protokół leczenia:
1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.


Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 6-8 mm).


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:
W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry.
Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 2 cc, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia


Biodro – Metoda iniekcji dostawowej
Kaletka krętarzowa znajduje się nad bocznym wzniesieniem krętarza większego kości udowej.
Możliwe jest dojście tylne i boczne do biodra.
Pacjent kładzie się na wznak. Anatomiczny punkt orientacyjny znajduje się 2 cm poniżej górnej granicy krętarza większego, pomiędzy jego przednią i tylną granicą. Skóra w tym miejscu zostaje oznaczona i zdezynfekowana. Igła 22 G wprowadzana jest w kierunku równoległym do podłogi i prostopadle do trzonu kości udowej.


Przeciwwskazania / Skutki uboczne
Pacjenci przyjmujący środki przeciwzakrzepowe lub ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-HIP. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.


Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ból biodra wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego pierwotnego lub przerzutowego bólu związanego z chorobą nowotworową, nerwowego bólu rzutowanego z okolicy lędźwiowej, przepukliny pachwinowej.
Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły, lub z powierzchownej reakcji skóry.


Oczyszczenie skóry / dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.


CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w nieotwartym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast.


Działanie
MD-HIP może być stosowany jako osobny zabieg, lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.
Jeśli konieczne jest leczenie wspomagające, w przypadku ostrego bólu, MD-HIP może być podawany w połączeniu z MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma).
Ponadto, jeśli wymagane jest wsparcie macierzy tkanki łącznej, lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE mogą być stosowane w połączeniu z MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Zapalenie torebki stawowej stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego z reumatoidalnym zapaleniem stawów(w połączeniu z MD-POLY)

Ból stawu biodrowego pochodzenia mięśniowego (w połączeniu z MD-MUSCLE)

Ból stawu biodrowego pochodzenia nerwowego ( w połączeniu z MD-NEURAL)

Ból stawu biodrowego wynikający z długotrwałego leżenia w łóżku.

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.


Zawartość fiolki / ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.


Opakowanie zawiera sterylne fiolki/ampułki
Środki Ostrożności przy przechowywaniu: Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 20C – 300C
Zawartość fiolki / ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek / ampułek
Nie używać jeśli naklejka uszczelniająca jest otwarta, lub jeśli fiolka / ampułka nie jest całkowicie szczelna.

Opakowanie: 10 ampułek po 2 ml

Klienci, którzy kupili: MD-HIP, kupili również:

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Cena: 399,00 pln

Znajdź nas

Baza wiedzy

Porady eksperta

Niedostepny
Mój koszyk ( 0,00 pln / 0szt. )