MD-SMALL JOINTS


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja główna: Kolagen

Substancje pomocnicze: Fiołek, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

639.00 zł
-
+

MD-SMALL JOINTS jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu MAŁYCH STAWÓW, takich jak stawy w STOPIE, DŁONI i KOSTCE.


Iniekcje MD-SMALL JOINTS mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:


Poprawienia zakresu ruchu małych stawów dłoni, stopy i stawu skokowego.
Ułatwienia rozciągania mięśni.

Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej.
Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych i bólu związanego z ruchem stawu.

 

Wskazania
MD-SMALL JOINTS może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-SMALL JOINTS może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-SMALL JOINTS można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Choroba zwyrodnieniowa stawów międzypaliczkowych ręki
  • Zmiany zwyrodnieniowe stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka
  • Bol związany z chorobą zwyrodnieniową w palcu młotkowatym
  • Zespół cieśni nadgarstka (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Zespół De Quervaina (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Ból śródstopia
  • Ból śródstopia z towarzyszącym nerwiakiem Mortona (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Reumatoidalne zapalenie stawów dłoni/stopy (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
  • Ból ścięgien dłoni/stopy spowodowany długotrwałym unieruchomieniem

 

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnychSposób użycia

Protokół leczenia: 1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia


Staw skokowy – metoda iniekcji dostawowej:
Stawy stopy mogą być leczone poprzez zastosowanie iniekcji dostawowych w okolicy stawu skokowego. Preparat można także podawać bezpośrednio do stawu skokowego.

W przypadku podejścia przyśrodkowego i bocznego, stopa jest najpierw ustawiana pod kątem 45° w zagięciu podeszwowym.

 


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-SMALL JOINTS. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból dłoni/stopy i małych stawów wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego pierwotnego bólu neurogennego, bólu pourazowego, bólu wtórnego wywołanego obecnymi lub przeszłymi złamaniami kości.

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.