MD-LUMBAR


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja główna: Kolagen

Substancje pomocnicze: Oczar, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

639.00 zł
-
+

MD-LUMBAR jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.


Iniekcje MD-LUMBAR mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:


Ułatwienia ruchu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Wspomagania rozciągania mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych, bólu w stanie spoczynku lub wywołanego ruchem i wadami postawy.

 

Wskazania
MD-LUMBAR może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-KNEE może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-LUMBAR można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa, spowodowany zwyrodnieniami chrząstki kręgosłupa lędźwiowego (artroza lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa)
  • Osteofitoza lędźwiowego odcinka kręgosłupa
  • Ból dolnego odcinka kręgosłupa związany z punktami spustowymi mięśni i ścięgien (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
  • Ból posturalny dolnej części pleców (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
  • Zaburzenia równowagi mechanicznej w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
  • Zespół więzadeł kręgosłupa lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego
  • Zespół krzyżowo-biodrowy
  • Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwów lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (w połączeniu z MD-NEURAL i MD-ISCHIAL)


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia okołostawowego: 2 zabiegi tygodniowo w ciągu pierwszych 2 tygodni; 1 zabieg tygodniowo do momentu złagodzenia objawów (średnio 8-10 sesji).

W przewlekłych stanach patologicznych należy kontynuować leczenie stosując 1 zabieg tygodniowo przez 1 miesiąc do momentu złagodzenia objawów, następnie 1 zabieg w miesiącu lub – w zależności od potrzeb indywidualnych – co 45-50 dni.

Miejsce wkłucia musi być sterylne; igłę należy wprowadzić w pobliżu stawów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym na głębokość 3-4 mm.


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry
Igły: sterylne 27 G
Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia.


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-LUMBAR. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból kręgosłupa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnej przepukliny krążka międzykręgowego, raka pierwotnego lub przerzutowego, bólu rzutowanego lub promieniującego z organów wewnętrznych.

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.