MD-NEURAL


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja główna: Kolagen

Substancje pomocnicze: Arbuz kolokwinta, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

639.00 zł
-
+

MD-NEURAL jest wyrobem medycznym stosowanym w bólach pochodzenia nerwowego.


Iniekcje MD-NEURAL mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych.Wskazania
MD-NEURAL może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-NEURAL można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Ból barku (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból neurogenny barku związany z uciskiem na korzenie nerwów szyjnych  (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Przewlekły nerwoból międzyżebrowy (w skojarzeniu z preparatem MD-THORACIC)
  • Neuralgia po półpaścu (w skojarzeniu z preparatem MD-THORACIC lub MD-LUMBAR)
  • Nietypowe zapalenie nerwu twarzowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból nerwu trójdzielnego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból stawu skroniowo-żuchwowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych i lędźwiowo-krzyżowych (odpowiednio w skojarzeniu z preparatem MD-NECK, MD-THORACIC, MD-LUMBAR I MD-ISCHIAL).

 

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 1-2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia

 


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-NEURAL. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból neurogenny wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego bólu trzewnego, bólu związanego z pierwotną lub przerzutową chorobą nowotworową.

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.