MD-THORACIC


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja główna: Kolagen

Substancje pomocnicze: Pluskwica groniasta, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

639.00 zł
-
+

MD-THORACIC jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w PIERSIOWYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.


Iniekcje MD-THORACIC mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:


Poprawienia zakresu ruchu piersiowego odcinka kręgosłupa.
Ułatwienia rozciągania mięśni.
Ułatwienia utrzymywania masy mięśniowej w przypadku wad postawy.

Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych lub bólu związanego z ruchem i wadami postawy.

 

Wskazania
MD-THORACIC może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-THORACIC może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-THORACIC można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Ból odcinka piersiowego kręgosłupa spowodowany zwyrodnieniami chrząstki kręgosłupa - osteoartroza kręgosłupa piersiowego (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
  • Ból kręgosłupa piersiowego spowodowany skoliozą (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE i MD-NEURAL)
  • Ból kręgosłupa piersiowego związany z punktami spustowymi mięśni karku (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
  • Ból spowodowany osteofitami kostnymi( w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Ból spowodowany osteoporozą kręgosłupa (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
  • Niestabilność mechaniczna - zespół stawu żebrowo-kręgowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Syndrom więzadeł kręgosłupa piersiowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwowych kręgosłupa piersiowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 2 zabiegi w tygodniu przez pierwsze 2 tygodnie; 1 zabieg tygodniowo do momentu złagodzenia objawów (średnio 8-10 sesji). Można kontynuować leczenie wykonując jeden zabieg co tydzień, jednak nie dlużej niż przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia

 


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-THORACIC. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból kręgosłupa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykluczenia raka pierwotnego lub przerzutowego, bólu rzutowanego lub promieniującego z organów wewnętrznych.

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.