MD-ISCHIAL


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja główna: Kolagen

Substancje pomocnicze: Rożanecznik, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

639.00 zł
-
+

MD-ISCHIAL jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, w szczególności w okolicy PLECÓW DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA.

 

Iniekcje MD-ISCHIAL mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:

 

Ułatwienia poruszania nogami

Wspomagania rozciągania mięśni nóg

Wsparcia utrzymania masy mięśniowej nóg

Złagodzenia bólu mięśni przy rozpoczynaniu poruszania nogami po długim czasie bezruchu

 

 

Wskazania
MD-ISCHIAL może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-ISCHIAL może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-ISCHIAL można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Ból spowodowany rwą kulszową
  • Ból okolicy lędźwiowo-kulszowej (w skojarzeniu z preparatem MD-LUMBAR i MD-NEURAL)
  • Ból neurogenny w lędźwiowym odcinku kręgosłupa (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
  • Ból w nodze o podłożu neurogennym po operacyjnym leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku L4-L5, L5-S1
  • Nerwiak Mortona (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL).

 

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w pobliżu stawu krzyżowo-biodrowego na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięciaPrzeciwwskazania

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-ISCHIAL. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Rwa kulszowa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego wtórnego bólu pochodzenia mięśniowego, pełnoobjawowej przepukliny krążka miedzykręgowego, zwężenia kanału kręgowego, zespołu końskiego ogona (Cauda equina).

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamkniecie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.