MD-MATRIX


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja główna: Kolagen

Substancje pomocnicze: Citric Acid, Nicotinamide, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

499.00 zł
-
+

Wskazania:
MD-MATRIX jest nowym produktem z linii Medical Devices opracowanym przez GUNA aby pomóc kobietom w walce z otyłością, cellulitem i ,,skórką pomarańczową”.

Kolagen jest kluczowym składnikiem tkanki łącznej. Jej wiotkość, zanik i intoksykacja są głównymi przyczynami powyższych problemów i dotykają 90% kobiet powyżej 30r.ż. oraz pewną ilość mężczyzn.

Otyłość i cellulit są konsekwencjami wielu nakładających się czynników, takich jak niewłaściwa dieta, brak ruchu, napięcie i stres.

Wszystkie te czynniki powodują słabe dotlenienie tkanek i kumulację zbędnych substancji. Kiedy system usuwania odpadów procesów metabolicznych zaczyna zawodzić, gromadzą się one w tkance łącznej a to prowadzi do gromadzenia się płynów. Efektem jest właśnie ,,skórka pomarańczowa” a następnie cellulit.

Komórki tłuszczowe (adipocyty) i nagromadzone płyny uciskają i zniekształcają tkankę łączną, niszczą włókna kolagenowe i blokują przepływ krwi i limfy. W cięższych przypadkach obrzękłe tkanki mogą uciskać receptory bólu (nocyceptory), wywołując ból.

W oparciu o wiedzę o fizjologicznych procesach, Guna Laboratories stworzyło
MD-MATRIX, innowacyjną formułę, pomagającą zredukować otyłość i cellulit, działając na kilku poziomach.

Głównym składnikiem jest kolagen, który podtrzymuje, wspiera i przywraca naturalne włókna kolagenowe tkanki łącznej. MD-MATRIX może być wstrzykiwany bezpośrednio w konkretne obszary w celu mechanicznej przebudowy tkanki. Aby stworzyć jeszcze bardziej efektywną formułę, Guna Laboratories wzbogaciło swój preparat w dwie najistotniejsze substancje pomocnicze: kwas cytrynowy i nikotynamid. Te cząsteczki zazwyczaj nie są zawarte w innych podobnych formułach kolagenowych, chociaż mają bardzo duże znaczenie. Szczególnie kwas cytrynowy jest ważny aby reaktywować metabolizm komórkowy poprzez stymulację produkcji ATP. Nikotynamid należący do niezwykle istotnej grupy witamin B, bierze udział w licznych procesach metabolicznych. Jest też silnym antyoksydantem, który sprzyja dotlenianiu tkanek.

Ponadto, innowacyjna forma, umożliwiająca wstrzyknięcia, pozwala lekarzowi działać bezpośrednio na konkretne obszary skóry oraz uzyskać większą skuteczność i oczekiwane rezultaty.

Sposób użycia
Protokół leczenia:

Przez pierwsze 2 tygodnie 2 zabiegi tygodniowo, następnie 1 zabieg tygodniowo do osiągnięcia zadowalających rezultatów (średnio 8-10 sesji). Możliwe jest kontynuowanie leczenia: 1 zabieg przez 10 tygodni. W przypadku przewlekłych zmian: kontynuować zabiegi 1 raz w tygodniu przez miesiąc, do uzyskania zadowalających rezultatów a następnie 1 zabieg w miesiącu.

Technika wstrzyknięć śródskórnych:
Obszar leczonej skóry zdezynfekować. głębokość wkłuć 1-3 mm, obj. preparatu na 1 wkłucie- 0.2-0.3 ml w leczonym obszarze.

Wskazania w leczeniu bólu:
MD-MATRIX: może być stosowany jako osobny zabieg, lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi serii COLLAGEN MEDICAL DEVICES, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.


Zastosowanie:
MD-MATRIX jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:

procesy starzenia
wady postawy
współistniejące choroby przewlekłe
uderzenia i urazy
zanieczyszczenia

MD-MATRIX jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową poprzez zapobieganie fizjologicznym procesom starzenia zachodzącym w macierzy tkanek stawów. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:

1.Efekt bariery
2.Działanie smarujące
3.Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.

MD-MATRIX jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych aby:

Wzmacniać macierz tkanek, gdzie znajduje się kolagen
Działać jako bariera obronna przeciw wolnym rodnikom

Sposób użycia:
Protokół leczenia:

2 zabiegi w ciągu pierwszych 2 tygodni, 1 zabieg tygodniowo do momentu poprawy objawów (średnio 8-10 sesji). Można kontynuować leczenie wykonując jeden zabieg co tydzień, nie dłużej niż przez 10 tygodni. W przypadku patologii chronicznych: kontynuować leczenie stosując 1 zabieg tygodniowo przez 1 miesiąc do wystąpienia poprawy w objawach, następnie 1 zabieg raz na miesiąc.

Metoda iniekcji śródskórnej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 1-3 mm i wstrzykiwać 0,2 – 0,3 ml w chore miejsca.
Metoda iniekcji okołostawowej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w pobliżu stawu na różne głębokości.

Przygotowanie do iniekcji:
W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry
Igły: sterylne 27 G, 4 mm
Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia

Przeciwwskazania / Skutki uboczne
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-MATRIX. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły, lub z powierzchownej reakcji skóry.
Oczyszczenie skóry / dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w nieotwartym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast.

Zawartość fiolki / ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.
Opakowanie zawiera sterylne fiolki/ampułki STERILE
Środki Ostrożności przy przechowywaniu: Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2C – 30C
Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek / ampułek
Nie używać jeśli naklejka uszczelniająca jest otwarta, lub jeśli fiolka / ampułka nie jest całkowicie szczelna.

Dostępne są następujące opakowania tego wyrobu medycznego: 10 ampułek.