MD-HIP


  • opakowanie: 10 fiolek x 2 ml


Substancja podstawowa: Kolagen

Substancje pomocnicze: Fosforan wapnia, NaCl, woda do iniekcji

Twoja cena

639.00 zł
-
+

MD-HIP jest wyrobem medycznym poprawiającym sprawność ruchową BIODRA.

Iniekcje MD-HIP mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:

 

Poprawienia zakresu ruchu stawu biodrowego.

Ułatwienia rozciągania mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym.

Podtrzymania okołostawowej tkanki mięśniowej.

Złagodzenia miejscowego bólu oraz dolegliwości bólowych spowodowanych ruchem stawu lub wadami postawy.

 

 

Wskazania
MD-HIP może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-HIP może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-HIP można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
  • Zapalenie torebki stawowej stawu biodrowego
  • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego z reumatoidalnym zapaleniem stawów (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
  • Ból stawu biodrowego pochodzenia mięśniowego (w skojarzeniu z preparatem z MD-MUSCLE)
  • Ból stawu biodrowego o podłożu neurogennym – neuralgia z parestezjami  (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Ból stawu biodrowego wynikający z długotrwałego leżenia w łóżku.


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 6-8 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia

 

Biodro – Metoda iniekcji dostawowej 

Kaletka krętarzowa znajduje się nad bocznym wzniesieniem krętarza większego kości udowej. Możliwe jest dojście tylne i boczne do biodra.

Pacjent kładzie się na wznak. Anatomiczny punkt orientacyjny znajduje się 2 cm poniżej górnej granicy krętarza większego, pomiędzy jego przednią i tylną granicą. Skóra w tym miejscu zostaje oznaczona i zdezynfekowana. Igła 22 G wprowadzana jest w kierunku równoległym do podłogi i prostopadle do trzonu kości udowej.

 


Przeciwwskazania
Pacjenci przyjmujący środki przeciwzakrzepowe lub ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-HIP. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból stawu biodrowego wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego pierwotnego lub przerzutowego bólu związanego z chorobą nowotworową, bólu o podłożu neurogennym, rzutowanego z okolicy lędźwiowej, przepukliny pachwinowej.

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.